social media strategie Archives - Coen Koppen

Onderzoek McKinsey: social technologie breidt de organisatie uit

Posted by | Lost and found | No Comments

Onderzoeksbureau McKinsey heeft net haar jaarlijkse rapport uitgebracht over het gebruik van social tools en techniek binnen organisaties: ’How social technologies are extending the organization’. McKinsey ziet dat sociale middelen steeds meer geïncorporeerd worden in bedrijven, waar ze processen veranderen en prestaties verbeteren. Een kort overzicht van de belangrijkste conclusies voor social business.

Return On Investment

Misschien wel belangrijkste reden om social tools organisatiebreed te gaan gebruiken, is dat de 4200 respondenten aangeven dat bij volledig genetwerkte organisaties het gehele scala aan onderstaande voordelen van toepassing is. Verder zijn er ook duidelijke voordelen te zien bij alleen intern of extern gebruik. De sociale middelen zorgen voor betere communicatie en kennisdeling, betere communicatie met klanten en voor een betere uitwisseling met partners en toeleveranciers. Hoewel de voordelen misschien niet direct in geld uit te drukken zijn, is er zeker sprake van meetbaar ROI.

Klik op de afbeelding voor grotere weergave

Top 3 toepassingen van social tools door bedrijven

De drie toepassingen die het meest genoemd worden door de respondenten zijn:

  • Scanning external environment
  • Finding new ideas
  • Managing projects

Deze toepassingen van social tools zijn (naar mijn mening) essentieel om een bedrijf aan te sturen en te innoveren, maar ook om met de juiste informatie de concurrertie in de markt aan te gaan. Maar zoals met al het goede in het leven, ontstaan deze voordelen van social tools niet vanzelf. Je kunt niet alleen een tool uitkiezen, het verspreiden onder de werknemers en vervolgens achterover gaan zitten.

Klik op de afbeelding voor grotere weergave

Voordelen social technologie ontstaan niet vanzelf

Interessante deelconclusie uit het onderzoek is dat het makkelijker bleek de voordelen van social technologie te verliezen dan door te groeien tot een volledig genetwerkt bedrijf (zowel intern als extern gericht gebruik). McKinsey vond ook indicaties dat wanneer het percentage afnam van gebruikers dat de sociale middelen in hun dagelijks werkschema hadden geïntegreerd, hun bedrijven sneller terugvielen in de ‘ontwikkelingsfase’. Ondanks dat het inzet vergt zullen bedrijven moeten doorontwikkelen willen ze de voordelen behouden van sociale middelen in de organisatie. Want ook hier geldt ‘stilstand is achteruitgang’.

Lees meer:

Big Data in Enterprise 2.0? No Problem! - Magpipe Blog

 How social technologies are extending the organization (mckinseyquarterly.com)

7 Steps For a Successful Social Media Strategy (socialmediaexaminer.com)

Social Media and Workforce Collaboration: A Checkpoint (ebizq.net)

Most employees don’t use intranet social media. Here’s how to fix that. (holtz.com)

3 geweldige social media management modellen voor grote bedrijven

Posted by | Lost and found | No Comments

De meeste bedrijven beginnen aan social media zonder een duidelijk plan. Het begint meestal als initiatief van de marketing of communicatie-afdeling met verschillende sub-teams die stukjes social media ‘oppakken’. Maar zonder overzicht en aandacht van een pleegouder worden Facebook-pagina’s en social media accounts al snel weesjes. Gelukkig zijn er meerdere modellen voor management van social media die dit kunnen voorkomen.

In de blogpost ‘The 3 Best Social Media Management Structures for Large Companies‘ worden 3 uitstekende modellen besproken om met social media binnen het bedrijf om te gaan.

  • Multiple Hub and Spoke: met een Centre of Excellence als hub, waar getrainde werknemers de spaken van het wiel kunnen helpen met het behouden van overzicht zonder daarbij de creativiteit van de gescheiden afdelingen te beperken.
  • Command Centre zoals bij Dell: alle social media activiteiten worden gecentraliseerd. Groot voordeel kwa overzicht, maar minder creativiteit en in het geval van Dell met behulp van dure social media tools.
  • Holistic: iedere werknemer wordt gestimuleerd om met social media werken en de klant te helpen waar dit kan. Handig voor kleinere bedrijven omdat er minder aansturing nodig is. Niet het meest ontspannen model voor de PR-afdeling, die extra alert moet zijn op uitglijders.
Bij Magpipe zelf vallen we grotendeels in de derde categorie omdat we vergeleken met een Dell relatief klein zijn, maar we hebben zeker een snufje van het eerste model. Een aantal professionals in de organisatie behouden het overzicht en de meer ervaren social media gebruikers in het bedrijf helpen daarbij mee.
Lees meer over de 3 social media management modellen bij The Social Customer