onderzoek Archives - Coen Koppen

Onderzoek Google: Hoe professionals in Europa social media gebruiken voor zakelijk succes

Posted by | Lost and found | No Comments

In het archief vond ik nog een onderzoek van Google van vorig jaar dat ik het publiek niet wilde onthouden. In het onderzoek wordt getoond welke Europese landen het meest enthousiast aan de gang gegaan zijn met social media. Volgens het onderzoek van Google en Milward Brown gebruikt 55% van de Nederlandse professionals uit het onderzoek social media voor onder andere:

 • Het sneller vinden van mensen, informatie of expertise.
 • Samenwerken en kennisdeling.
 • Het vergroten van het persoonlijke netwerk, het bouwen van professionele relaties, het eigen merk promoten en het maken van communities.
 • Het verminderen van het volume en de lengte van emails.

Nederland heeft vergeleken met de andere landen uit het onderzoek wat in te halen. Vooral de Zuid-Europese landen zijn naar het schijnt sterk bezig met zakelijk gebruik van social media. Nederland komt pas op de zesde plaats volgens het onderzoek. Hetgeen een vreemde conclusie is omdat Nederland juist hoog scoort kwa penetratiegraad en gebruik van Twitter en LinkedIn. In 2011 was Nederland zelfs op nr. 1 van de hele wereld en is daarna altijd in de top 10 gebleven.

De belangrijkste conclusies van het rapport waren:

 • Social media blijven. Want ze verbeteren interne efficiëntie en zorgen tegelijkertijd voor betere relaties tussen werknemers, klanten en stakeholders.
 • De meeste bedrijven omarmen nu de noodzaak van social media als middel voor communicatie, marketing en sales.
 • De onderzoekers vinden dat het tijd is om social media ook intern meer in te zetten: om interne processen te verbeteren, en medewerkers aan te trekken en te behouden.

 

Lees vooral het volledige onderzoek “How social technologies drive business success.”

Wil je weten wat het inzetten van social media voor uw organisatie kan betekenen?

HowardsHome heeft hier de oplossing voor www.magpipe.com

Model Monday: Waarom 'Big Data' een 'Big Deal' is voor sales

Posted by | Lost and found | No Comments

Het gaat niet langer alleen over hoe je (social) data verzamelt. Bij sales gaat het steeds vaker over wat je vervolgens met die (big) data kunt doen om de salesactiviteiten te ondersteunen. In onderstaande infographic kun je zien waarom Big Data een grote ontwikkeling zou moeten zijn in sales. De gegevens komen uit de enquete van CSO Insights 2012 Impact of Big Data on Sales Performance.

Belangrijke statistieken uit de infographic ‘Why Big Data is a Big Deal for Sales’ 

 • De gemiddelde verkoper besteedt 24% van zijn tijd aan zoeken naar relevante informatie als voorbereiding voor telefoontjes.
 • 73% van de salesmensen gelooft dat Big Data technologie kan helpen bij het winnen van meer deals.
 • Bijna 90% van de salesmensen zegt verkoopmogelijkheden gemist te hebben gemist door information overload.
 • Volgens het onderzoek zoeken verkopers in tot wel 15 bronnen om info te vinden over prospects voordat ze bellen.
 • Maar 16% van de bedrijven heeft een Big Data strategie voor sales.

Hoe bedrijven meer winst maken door social media te integreren (Infographic)

Posted by | Lost and found | No Comments

Hieronder een uitermate handig onderzoek van InSites Consulting. Het onderzoek onder 400 marketing managers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk laat een positief verband zien tussen de mate van social media intregratie in het bedrijf en de financiële resultaten. De resultaten worden mooi weergegeven in deze infographic van InSites. Kijk vooral ook naar de ROI cijfers. Gemiddeld 52% van de leads kwamen uit social media:

Het onderzoek laat ook zien dat bepaalde sectoren als technologie, telecom en media voorop lopen bij social media integratie. Terwijl meer conservatieve bedrijfstakken als de financiële en farmaceutische sectoren pas net begonnen zijn met de ontdekkingsfase van social media.

Voor het volledige onderzoek bekijk de presentatie hieronder:
Social Media Integration Survey

View more presentations from steven van belleghem

Meer infographics en artikelen over social media binnen het bedrijf:

Zes principes van een social enterprise (infographic)

Waarom ieder bedrijf interne sociale media moet inzetten

Onderzoek McKinsey: social technologie breidt de organisatie uit

workshop quote 3

Hoe ontwikkelingslanden het westen inhalen met social business

Posted by | Lost and found | No Comments

In Mexico gebruikt tachtig procent social media voor zakelijke doeleinden. Om vergelijksmateriaal te bieden, in Nederland maar 56 procent volgens het International Business Report van Grant Thornton. Nederland staat met dit percentage toch nog op een vijfde plaats, wat aangeeft dat na de top, de percentages van zakelijk gebruik van social media snel afnemen. Maar waarom is dit het geval?

Verband zakelijk gebruik social media en economische groei?

Grant Thornton geeft aan dat het achterblijven van zakelijk gebruik van social media natuurlijk niet de oorzaak is voor de economische malaise in Europa, maar suggereert wel dat het een uiting is van een conservatieve zakelijke houding. Er bestaat een disconnect van attitudes over nieuwe manieren van denken én nieuwe manieren van werken.

In een artikel van Accountant.nl wordt een onderzoek van TNS NIPO aangehaald, waaruit bleek dat het gebruik van social media parallel loopt met een gezonde economische groei. Dus enig verband tussen social business en economische groei is niet te ontkennen. Wat dit verband precies is, is moeilijker vast te stellen.

Mexicaanse ethiek en de geest der Social Media

Max Weber Català: Max Weber al 1894

Image via Wikipedia

Het doet mij denken aan het beroemde en omstreden boek van socioloog Max Weber ’Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus’.  Hij beweerde in zijn boek dat dankzij het ascetische leven van calvinisten (hard, rationeel en systematisch werken, maar niet mogen genieten van het verdiende geld) veel winst werd gemaakt, waarmee weer investeringen voor nieuwe activiteiten gedaan konden worden. Bovendien konden arbeiders met het oog op hun religieuze plicht tot hard werken gemakkelijk uitgebuit worden. Weber zag het verband tussen het protestantisme en het kapitalisme als de oorzaak van het economisch succes van Europa.

Het verband tussen de economische groei van ontwikkelingslanden en het voortvarend zakelijk gebruik van social media zou best een Weberiaans verband kunnen zijn. Deze uitspraak moet je natuurlijk met een flinke korrel zout nemen, maar ik ben het wel eens met Grant Thornton dat een conservatieve zakelijke houding een remmend effect op economische groei zou kunnen hebben. En dat een vernieuwende houding zoals die van het zakenleven in ontwikkelingslanden in ieder geval geen kwaad kan.

Het is nooit te laat om te beginnen met social business

Om af te sluiten een quote uit het onderzoek van Grant Thornton - Mark Henshaw:

“It’s not too late for businesses in Europe to close the gap. The problem is clearly not a lack of technology: previous IBR results show that poor information and communications telecoms infrastructure is far more of a constraint on business growth in emerging markets. Rather there is a lack of understanding of how important that technology could be. Social media and digital technology can play a vital part in business development and expansion, from recruitment and marketing through to financial reporting. Businesses in Europe are understandably preoccupied with the current economic difficulties, but they shouldn’t lose sight of the longer term opportunities social media offers.”

Wat let je? 66% van het Europese zakenleven geeft al aan meer met zakelijk gebruik van social media te gaan doen. Dus ga niet de goden verzoeken en begin vandaag met integratie van social media in jouw werkomgeving!

Lees meer:

Onderzoek McKinsey: social technologie breidt de organisatie uit

Watch out intranet, here comes Magpipe!

Denk als Facebook en breng social media de organisatie binnen!

Tedtalks - Niall Ferguson: The 6 killer apps of prosperity

12 Ways to Market Your Event With Social Media

 

Onderzoek McKinsey: social technologie breidt de organisatie uit

Posted by | Lost and found | No Comments

Onderzoeksbureau McKinsey heeft net haar jaarlijkse rapport uitgebracht over het gebruik van social tools en techniek binnen organisaties: ’How social technologies are extending the organization’. McKinsey ziet dat sociale middelen steeds meer geïncorporeerd worden in bedrijven, waar ze processen veranderen en prestaties verbeteren. Een kort overzicht van de belangrijkste conclusies voor social business.

Return On Investment

Misschien wel belangrijkste reden om social tools organisatiebreed te gaan gebruiken, is dat de 4200 respondenten aangeven dat bij volledig genetwerkte organisaties het gehele scala aan onderstaande voordelen van toepassing is. Verder zijn er ook duidelijke voordelen te zien bij alleen intern of extern gebruik. De sociale middelen zorgen voor betere communicatie en kennisdeling, betere communicatie met klanten en voor een betere uitwisseling met partners en toeleveranciers. Hoewel de voordelen misschien niet direct in geld uit te drukken zijn, is er zeker sprake van meetbaar ROI.

Klik op de afbeelding voor grotere weergave

Top 3 toepassingen van social tools door bedrijven

De drie toepassingen die het meest genoemd worden door de respondenten zijn:

 • Scanning external environment
 • Finding new ideas
 • Managing projects

Deze toepassingen van social tools zijn (naar mijn mening) essentieel om een bedrijf aan te sturen en te innoveren, maar ook om met de juiste informatie de concurrertie in de markt aan te gaan. Maar zoals met al het goede in het leven, ontstaan deze voordelen van social tools niet vanzelf. Je kunt niet alleen een tool uitkiezen, het verspreiden onder de werknemers en vervolgens achterover gaan zitten.

Klik op de afbeelding voor grotere weergave

Voordelen social technologie ontstaan niet vanzelf

Interessante deelconclusie uit het onderzoek is dat het makkelijker bleek de voordelen van social technologie te verliezen dan door te groeien tot een volledig genetwerkt bedrijf (zowel intern als extern gericht gebruik). McKinsey vond ook indicaties dat wanneer het percentage afnam van gebruikers dat de sociale middelen in hun dagelijks werkschema hadden geïntegreerd, hun bedrijven sneller terugvielen in de ‘ontwikkelingsfase’. Ondanks dat het inzet vergt zullen bedrijven moeten doorontwikkelen willen ze de voordelen behouden van sociale middelen in de organisatie. Want ook hier geldt ‘stilstand is achteruitgang’.

Lees meer:

Big Data in Enterprise 2.0? No Problem! - Magpipe Blog

 How social technologies are extending the organization (mckinseyquarterly.com)

7 Steps For a Successful Social Media Strategy (socialmediaexaminer.com)

Social Media and Workforce Collaboration: A Checkpoint (ebizq.net)

Most employees don’t use intranet social media. Here’s how to fix that. (holtz.com)

Watch out intranet, here comes Magpipe!

Posted by | Experts, Lost and found | No Comments

Entopic heeft recent haar jaarlijkse intranet monitor uitgebracht. Uit de enquête onder 400 bedrijven blijkt dat 70% al interne sociale media gebruiken voor het uitwisselen van informatie en het communiceren met collega’s. De belangrijkste conclusies die daarbij getrokken worden is dat het intranet socialer wordt, maar nog steeds tekortkomingen heeft.

Plus- en minpunten intranet

De grote pluspunten van het intranet zijn volgens de respondenten nog steeds het vergroten van betrokkenheid in de organisatie en het intranet als informatiebron; een plek waar kennis gedeeld kan worden met collega’s. Maar men vond dus ook dat er gebreken in het intranet zaten.

Volgens het artikel Intranet Monitor 2011 – Marketingfacts , een goede samenvatting van het rapport, zijn de belangrijkste minpunten van het intranet:

 • Dat het weinig taakgericht is
 • Informatie vaak moeilijk te vinden is
 • Weinig betrokkenheid van het management bij de zaken op het intranet
 • Het intranet is onvoldoende gebruiksvriendelijk en sluit niet aan op het dagelijks werk
 • Het intranet wordt steeds meer omgevormd tot sociaal netwerk

Zoals Marketingfacts terecht noemt, valt er nog genoeg te verbeteren aan het intranet. En daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. Niet alleen de middelen zijn dus onvolmaakt. Hetgeen al onderstreept werd in de blogpost ‘Meer dan alleen Facebook: de tijd is aangebroken voor Social Business’. Het creëren van een sociale cultuur en stimulering vanuit de bedrijfsleiding is ook zeer belangrijk voor optimaal gebruik van interne sociale media of intranetten. Dan kan de tool nog zo goed zijn, maar blijven de resultaten tegenvallen.

Enter the Magpipe

Ons aankomend product Magpipe zal veel van bovenstaande tekortkomingen van intranet of intern gebruik van social media wegnemen. Maar wat het management doet bij de implementatie van sociale tools kunnen we helaas niet sturen. Meer kunnen we voorlopig niet loslaten over ons product, jullie zullen nog even moeten wachten.

Lees meer over intern communiceren:

Efficiënter communiceren door Social Intranet (blog.magpipe.nl)

Big Data in Enterprise 2.0? No Problem! (blog.magpipe.nl)

Most employees don’t use intranet social media. Here’s how to fix that. (holtz.com)