McKinsey & Company Archives - Coen Koppen

Social Business is meer dan communicatie en marketing

Posted by | Experts, Lost and found | 2 Comments

Samuel Driessen, senior consultant van Entopic, heeft een uitstekend verslag geschreven van de Enterprise 2.0 Summit in Parijs. Volgens hem hét event voor Enterprise 2.0 en Social Business ontwikkelingen. Hij kwam daar tot de volgende conclusie. ‘Social business gaat langzaam vooruit.’ Kort maar krachtig. En dat is dezelfde conclusie die ik zelf had na de Beyond Enterprise 2.0 conference in Amsterdam een paar weken eerder.

Social Business is meer dan communicatie en marketing

De grote trend die o.a. op Enterprise 2.0 congressen te zien is, dat social media tools en ideeën niet alleen ingezet worden in de bedrijfscommunicatie naar buiten toe maar ook voor interne doelen. Deze nieuwe trend van Enterprise 2.0 of ‘Social Business’ heeft een focus op kennisdeling, samenwerking en hogere productiviteit. Maar ook bijv. het ontwikkelen/aanstellen van medewerkers als merkambassadeurs. Een bekend voorbeeld is Roos van Vugt van Deloitte. Met Social Business is de ROI van social media een stuk breder geworden en kan nu  organisatiebreed worden uitgelegd.

Dit is te zien aan de tabel uit een onderzoek van Altimeter over de effecten van enterprise software en social business onderzocht bij 43 bedrijven met meer dan 250 werknemers. De meerderheid van de bedrijven voeren nieuwe social enterprise netwerken meteen voor het gehele bedrijf in. Dit laat zien dat directies steeds vaker inzien dat wanneer meer mensen meewerken in een netwerk, het schaalvoordeel groter is voor kennisdeling, samenwerking, vinden van expertise en tal van andere voordelen.

Breed gebruik van enterprise social networksDe ROI van Social Business

Wanneer men het heeft over de ROI van Social Business wordt vaak wordt gewezen op het rapport van McKinsey (onze blogpost) en niet zonder reden. Het rapport laat zien dat er vrijwel altijd betere resultaten worden behaald door het gebruik van social in het bedrijf. McKinsey is niet de enige met die conclusie. In onderstaande ‘bewijs’ exhibit 7 uit het McKinsey rapport kun je zien dat social voor véél bedrijfsprocessen in te zetten is. Adviesbureau’s KPMG en Altimeter hebben uitgebreide rapporten gepubliceerd die aantonen dat Social Business geen windeieren legt voor bedrijven. Waar voorheen de nadruk lag op de marketing- en salesafdelingen, is de laatste tijd steeds duidelijker geworden dat het gehele bedrijf baat heeft bij social technologie.

Processen als kennisdeling, probleemoplossing en werknemerstevredenheid zijn misschien moeilijker te becijferen dan extra leads, sales en klanttevredenheid maar zijn daarom niet minder belangrijk. Want salesafdelingen gaan ook beter lopen door kennisdeling en betere samenwerking. Daarin verschilden de rapporten van McKinsey, KPMG en Altimeter niet veel.
Social Business is meer dan alleen sales en marketing
Kennisdeling, productiviteit en een groter plezier in werk dankzij Social Business
Veel bedrijven zijn huiverig voor pr fiasco’s en verloren werktijd en houden daarom innovatie via sociale media in het bedrijf tegen. Uit het onderzoek van KPMG, ‘Going Social‘, blijkt dat de baten niet alleen groter zijn dan de risico’s, maar blijkt dat men één risico van social media (afleiding/tijdverspilling) schromelijk overschat. Uit onderstaande tabellen wordt duidelijk dat tijdverspilling als een groot probleem wordt gezien, maar dit niet is, en dat het belangrijkste voordeel: een hogere productiviteit juist wordt onderschat.
De ontwikkeling die we in 2012 gaan zien, is dat het gebruik van social media dus niet alleen het terrein van de marketing- en salesafdeling is maar dat via integratie in enterprise software en Social CRM elke tak van het bedrijf social wordt. Het toekomstige bedrijfsmodel zal social media integreren in  marketing, sales, customer relations, PR, Research & Development, juridische afdelingen en HR. Daarom zullen de bovengenoemde voordelen niet alleen groot zijn bij sales en marketing, maar het hele bedrijf heeft profijt van ‘Going Social’!
En dat is waarom wij bezig zijn met de ontwikkeling van Magpipe. Nieuwsgierig naar Magpipe? Meld je hier aan voor een Early Invite!
Social media in organisaties: nog een wereld te winnen (met interview @roosvanvugt) – Frankwatching.com
The Rise of Social Business – Broader than Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ Combined – CrowdShifter.com
Social Media Governance Explained - Whatworkswhere.com

Wil je weten wat Social Business voor uw organisatie kan betekenen?

HowardsHome heeft hier de oplossing voor www.magpipe.com

Onderzoek McKinsey: social technologie breidt de organisatie uit

Posted by | Lost and found | No Comments

Onderzoeksbureau McKinsey heeft net haar jaarlijkse rapport uitgebracht over het gebruik van social tools en techniek binnen organisaties: ’How social technologies are extending the organization’. McKinsey ziet dat sociale middelen steeds meer geïncorporeerd worden in bedrijven, waar ze processen veranderen en prestaties verbeteren. Een kort overzicht van de belangrijkste conclusies voor social business.

Return On Investment

Misschien wel belangrijkste reden om social tools organisatiebreed te gaan gebruiken, is dat de 4200 respondenten aangeven dat bij volledig genetwerkte organisaties het gehele scala aan onderstaande voordelen van toepassing is. Verder zijn er ook duidelijke voordelen te zien bij alleen intern of extern gebruik. De sociale middelen zorgen voor betere communicatie en kennisdeling, betere communicatie met klanten en voor een betere uitwisseling met partners en toeleveranciers. Hoewel de voordelen misschien niet direct in geld uit te drukken zijn, is er zeker sprake van meetbaar ROI.

Klik op de afbeelding voor grotere weergave

Top 3 toepassingen van social tools door bedrijven

De drie toepassingen die het meest genoemd worden door de respondenten zijn:

  • Scanning external environment
  • Finding new ideas
  • Managing projects

Deze toepassingen van social tools zijn (naar mijn mening) essentieel om een bedrijf aan te sturen en te innoveren, maar ook om met de juiste informatie de concurrertie in de markt aan te gaan. Maar zoals met al het goede in het leven, ontstaan deze voordelen van social tools niet vanzelf. Je kunt niet alleen een tool uitkiezen, het verspreiden onder de werknemers en vervolgens achterover gaan zitten.

Klik op de afbeelding voor grotere weergave

Voordelen social technologie ontstaan niet vanzelf

Interessante deelconclusie uit het onderzoek is dat het makkelijker bleek de voordelen van social technologie te verliezen dan door te groeien tot een volledig genetwerkt bedrijf (zowel intern als extern gericht gebruik). McKinsey vond ook indicaties dat wanneer het percentage afnam van gebruikers dat de sociale middelen in hun dagelijks werkschema hadden geïntegreerd, hun bedrijven sneller terugvielen in de ‘ontwikkelingsfase’. Ondanks dat het inzet vergt zullen bedrijven moeten doorontwikkelen willen ze de voordelen behouden van sociale middelen in de organisatie. Want ook hier geldt ‘stilstand is achteruitgang’.

Lees meer:

Big Data in Enterprise 2.0? No Problem! - Magpipe Blog

 How social technologies are extending the organization (mckinseyquarterly.com)

7 Steps For a Successful Social Media Strategy (socialmediaexaminer.com)

Social Media and Workforce Collaboration: A Checkpoint (ebizq.net)

Most employees don’t use intranet social media. Here’s how to fix that. (holtz.com)